FR NL EN

Hotel Van der Valk – Aarlen

Bouw van een hotel met 120 kamers

Het hotel is samengesteld uit een sokkel, omvattende het onderverdiep, het gelijkvloers en de eerste verdieping, en een 11 verdiepingen tellende toren die de kamers herbergt.

De sokkel is bestemd voor de hotel lobby , het restaurant, de zalen, de opslagruimten en bepaalde technische zones.

Het gebouw werd gefundeerd op schist gesteente dat zich op een diepte van 3 tot 4 m bevindt. De fundamenten voor het gedeelte van de onderverdieping bestaan uit zolen die rechtstreeks geplaatst werden op de schist. De funderingen voor de kolommen en wanden vallen buiten het gedeelte van de onderverdieping en daarvoor werden valse putten toegepast.

Eén van de kenmerken van het gebouw is de kamers in uitkraging op de derde verdieping. Het zijn vier kamers die zich op het uiteinde van de gang bevinden, die ten aanzien van de overige verdiepingen, twee extra uitkragingen van 8.4 m creëren.

Verscheidene oplossingen werden onderzocht waarbij voor de voordeligste werd geopteerd welke de aannemer toeliet het overgrote deel van de structuur aan de grond samen te stellen alvorens het aan de hoofdstructuur te hechten, en zo dure stellingen te vermijden.

De overgang tussen de configuratie van de structuur van de sokkel en deze van de verdiepen vereiste extra aandacht.

De kamerwanden zijn de draagmuren. Deze vertrekken vanop de derde verdieping waar ze wandbalken vormen die ondersteunt worden enerzijds door de middenpijlers van de gevel en anderzijds door de muren van de gang. Deze gangmuren zijn eveneens wandbalken in loodrechte richting die ondersteunt worden door de bestaande kolommen in de sokkel.

Bouwheer

Van der Valk

Architect

SL+ Architectes

Aannemer

Cit Blaton

Bedrag werken

14 000 000 €

Bedrag stabiliteitswerken

3 000 000 €

Werk in uitvoering

Oppervlakte

10.500 m²

poly-tech engineering mentions légales
© www.orangebleu.be