FR NL EN

Treinstation te Bergen

Bouw van het nieuwe Bergense spoorwegstation inclusief ondergrondse parkings voor 860 plaatsen en een Centraal Busstation.

Het project omvat zowel de bouw van het nieuwe Bergense spoorwegstation, als twee ondergrondse parkings en een Centraal Busstation. De studie beduidt de infrastructuurstudie.

Het station is samengesteld uit een oversteekbrug boven de sporen die toegang verleent tot de perrons via trappen, roltrappen en liften. Aan de uiteinden van de passerel, vormen wijde trappen telkens geflankeerd aan weerszijden met roltrappen de ingangen tot het station. Bovendien, verbindt deze oversteek het centrum van de stad met de commerciële zone Grands Prés.

Beide ingangen van het station zijn voorzien van een ondergrondse parking voor een totaal aan 860 plaatsen. Onze geotechnische en structuurstudie heeft betrekking op de funderingen (palen en micropalen), de ondergrondse parkings, de trappen die eveneens dienen als windverbanden van de passerel en de andere gewapende of voorgespannen beton- elementen.

Het merendeel van de elementen zijn prefab betonelementen incluis de portieken in de parkings, de reliëfmuren en andere elementen van groot architecturaal belang. Om deze geprefabriceerde elementen te kunnen toepassen, werden alle opbouwende voegen nauwlettend bestudeerd en getest op mock-ups.

Bouwheer

SCNB Holding/Infrabel/SRWT

Architect

Santiago Calatrava LLC

Aannemer

Dherte et Louis De Waele

Bedrag werken

155 000 000 € (excl. BTW)

Bedrag stabiliteitswerken (infrastructuur)

40 000 000 € (excl. BTW)

Werf in uitvoering

Oppervlakte

53.000 m²

poly-tech engineering mentions légales
© www.orangebleu.be